Horyzonty Wychowania

 1643-9171

eISSN 2391-9485

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

 

"Horyzonty Wychowania" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

 • filozofia
 • pedagogika
 • historia
 • socjologia
 • prawo
 • psychologia
 • zarządzanie i przedsiębiorczość
 • kulturoznawstwo i językoznawstwo
 • nauki o rodzinie i sztuce
 • religia i teologia
 • nauki o komunikacji

 Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Wychowania" otrzymały
20 punktów za publikację naukową

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Aktualności

 

Call for Papers: HW Vol 19, No 50 (2020): "Horyzonty człowieczeństwa"

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Monika Grodecka

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 stycznia 2020

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2019-06-11 Więcej...
 

Call for Papers: HW Vol 19, No 49 (2020): "Rodzina w mediach"

 

Redaktor numeru: Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2020

Nadsyłanie artykułów:  15 listopada 2019

zgłoszenia:https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2019-06-11 Więcej...
 

Call for Papers: HW Vol 18, No 48 (2019): "Kultura rodziny"

 

Redaktorzy numeru: Anna Błasiak, Tadeusz Borkowski, Irmina Rostek

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2019

zgłoszenia:https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2019-06-11 Więcej...
 

Call for Papers: HW Vol 18, No 47 (2019): "Rodzina w XIX i XX wieku"

 

Redaktor numeru: Beata Topij-Stempińska

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2019

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2019-06-11 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 18, No 45 (2019): Wokół rodziny


Okładka
Redaktor numeru: Anna Błasiak