Horyzonty Wychowania

ISSN 1643-9171

eISSN 2391-9485

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

"Horyzonty Wychowania" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

 • filozofia
 • pedagogika
 • historia
 • socjologia
 • prawo
 • psychologia
 • zarządzanie i przedsiębiorczość
 • kulturoznawstwo i językoznawstwo
 • nauki o rodzinie i sztuce
 • religia i teologia
 • nauki o komunikacji

 Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W "HORYZONTACH WYCHOWANIA" wg OCENY MNiSW - 13


CZASOPISMO OBJĘTE JEST PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).


Aktualności

 

Call for Papers: HW Vol 18, No 48 (2019): "Kultura rodziny"

 

Redaktor numeru: Anna Błasiak, Tadeusz Borkowski, Irmina Rostek

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2019

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2018-07-17 Więcej...
 

Call for Papers: HW Vol 18, No 47 (2019): "Rodzina w wiekach XIX i XX"

 

Redaktor numeru: Beata Topij-Stempińska

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 marca 2019

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2018-07-17 Więcej...
 

Call for Papers: HW Vol 18, No 46 (2019): "Rodzina w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych"

 

Redaktor numeru: Anna Królikowska, Andrzej Paweł Bieś

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 października 2018

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2018-07-17 Więcej...
 

Call for Papers: HW Vol 18, No 45 (2019): "Wokół rodziny"

 

Redaktor numeru: Anna Błasiak

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2019

Nadsyłanie artykułów:  3o września 2018

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

 
Opublikowane: 2018-05-20 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość


Okładka

Redaktor numeru: Wit Pasierbek, Bożena Pera