Kontakt

Adres

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków

Osoba do kontaktu

[HW OJS] Redaktor - wysłane z systemu OJS
Sekretarz Redakcji: mgr Monika Grodecka
Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków


Tel.: + 48 12 3999652
Fax: + 48 12 3999501
Email: horyzonty@ignatianum.edu.pl

Wsparcie techniczne

Krzysztof Tomkalski
Email: krzysztof.tomkalski@ignatianum.edu.pl