Redakcja

Recenzenci 2015

prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura "Seraphicum", Włochy

Prof. dr. Elena Vykhodtseva, State University of Management in Moscow, Rosja

prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

M.A. Susanne Doehnert, Lehrstuhl fuer Religionspaedagogik und Didaktik des Religionsunterrichts Universitaet Wuerzburg, Niemcy

dr hab. prof. UE Grzegorz Głód, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

dr hab. Jerzy Halicki, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Andragogiki i Gerontologii, Polska

dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki, Polska

prof. dr ing. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja

dr Zofia Frączek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

prof. dr Matthew Carnes, Georgetown University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

prof. dr Howard Williams, Aberystwyth University, Zjednoczone Królestwo

dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Adam Maj, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

prof. dr hab. Jacek Kiciński, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska

dr Ewa Kamarad, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska