Redakcja

Recenzenci 2013

dr hab., prof. AIK Tadeusz Borkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska

prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

dr Katarzyna Wrońska, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Anna Tyrpa, PAN, Instytut Języka Polskiego, Polska