Redakcja

Recenzenci 2010

dr hab., prof. UJ Krystyna Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polska

dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Uniwersytet Opolski, Polska

prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, Uniwersytet Jagielloński, Polska