Redakcja

Recenzenci 2009

prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Andrzej Offmański, Uniwersytet Szczeciński, Polska

prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Polska