Redakcja

Recenzenci 2016

Dr Agnieszka Głodowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Polska

Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab., prof. UEK Małgorzata Adamska-Chudzińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab., prof. PG Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Polska

Dr hab., Prof. UWr Leszek Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych, Polska

dr hab., prof. WSB Krzysztof Safin, Wydział Zarządzania i Finansów Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polska

dr hab., prof. UE Przemysław Zbierowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Polska

prof. dr hab. Janusz Olearnik, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego, Polska

dr inż. Marek Sieja, Politechnika Krakowska, Polska

dr Remigiusz Gawlik, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Michał Głuszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Magdalena Belniak, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Polska

Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Anna I. Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dr Bartłomiej J. Gabryś, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

dr Agnieszka Brzozowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Justyna Pawlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Anna Maria Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Dr Beata Krawczyk-Bryłka, Politechnika Gdańska, Polska

Dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

dr Teresa Myjak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny, Polska

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dr Magdalena M. Popowska, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Polska

Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki społecznej i Andragogiki, Polska

Dr Grzegorz Grzegorczyk, Uniwersytet Gdański, Polska

Dr Agnieszka Puszkow-Bańka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska

prof. dr. Leo Tuin van der, Faculty of Theology Tilburg University, Holandia

dr hab. prof. UAM Justyna Gulczyńska, Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Historii Wychowania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr hab. Danuta Wosik-Kawala, Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Dr hab. Danuta Łazarska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Filologii Polskiej; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

dr Tomasz Dekert, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznawstwa

Dipl. Theol. Aleksander Unser, Lehrstuehl fuer Religionspaedagogik und Didaktik des Religionsunterricht Universitaet Wuerzburg, Niemcy

Dr Paweł Rutkowski, Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Polska

dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Psychologii, Polska

Dr. Boris Kalbheim, Lehrstuehl fuer Religionspaedagogik und Didaktik des Religionsunterricht Universitaet Wuerzburg, Niemcy

M.A. Susanne Doehnert, Lehrstuhl fuer Religionspaedagogik und Didaktik des Religionsunterrichts Universitaet Wuerzburg, Niemcy

dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

dr Paula Olearnik-Szydłowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Dr Marzena Elżbieta Mamak-Zdanecka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

dr Danuta Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny, Polska

Dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania, Polska

dr inż. Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie