Redakcja

Recenzenci 2017

dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

Ewa Dorota Kochanowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska

dr Paulina Forma, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Polska

Dr hab. prof. US Elżbieta Magiera Elżbieta Magiera, Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki Katedra Historii Wychowania, Polska

Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Dr Maria Łoszewska-Ołowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Jacek Wojsław, Uniwersytet Gdański, Polska

Dr Bogusława Bodzioch-Bryła, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznastwa, Polska

dr hab. prof. Ignatianum Stanisław Głaz, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii, Polska

Dr hab. inż. Jolanta Maria Zielińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Pedagogiki Specjalnej, Polska

dr Piotr Szwedo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Kierownik Szkoły Prawa Amerykańskiego, Polska

Dr hab., prof. APS Małgorzata Kupisiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Instytut Pedagogiki Specjalnej; Zakład Surdopedagogiki

Dr hab., prof. UG Maria Groenwald, Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki; Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Polska

dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Polska

dr Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański, Polska

dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

dr hab., prof. Ignatianum Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

dr Marta Prucnal-Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

ks. dr Janusz Mółka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

dr Marcin Zwierżdżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki społecznej i Andragogiki, Polska

Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Instytut Fizjoterapii, Polska

Krystyna Moczia, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Polska

dr hab. MONIKA MARTA PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Piotr Zamelski, Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Polska

dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, Akademia Ingatianum w Krakowie Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Zofia Frączek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

dr Agnieszka Hajdukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska