Redakcja

Recenzenci 2018

dr Barbara Grabińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów, Polska

dr Magdalena Belniak, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Polska

dr hab., prof. UJ Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr Jakub Kwaśny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Polska

dr Monika Borowiec-Gabryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dr Grzegorz Grzegorczyk, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Agnieszka Postuła, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Polska

dr hab., prof. KA Dariusz Fatuła, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego, Polska

dr Agnieszka Lasota, Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska


dr Janusz Dworak, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska

dr Anna Sladek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra Pedagogiki, Polska

dr Ewa Kozień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Olga Wyżga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

dr Łukasz Danel, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Pach-Gurgul, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

dr Anna Brdulak, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania, Polska

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Łukasz Siemieniuk, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania, Polska

dr Katarzyna Kulig-Moskwa, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polska

dr hab. prof. UE Grzegorz Głód, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Anna Odrobina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr inż. Marek Sieja, Politechnika Krakowska, Polska

dr Agnieszka Hajdukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Karolina Wanda Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum, Polska

dr Julita Majczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab., prof. Ignatianum Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

Dr hab. prof. UŁ Aneta Bołdyrew, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

dr hab. Teresa Zbyrad, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii i Socjologii, Polska

dr hab. prof. UAM Justyna Gulczyńska, Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Historii Wychowania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

Dr hab. Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Karolina Magdalena Appelt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii, Polska

dr hab., prof. APS Jarosław Gara, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska

prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Dr hab. Danuta Łazarska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Filologii Polskiej; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

dr Paulina Forma, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Polska

dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Polska


Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Instytut Fizjoterapii, Polska

Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; Instytut Pedagogiki, Polska

Prof. dr hab. Ewa Stanisława Bielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Katedra Pedagogiki Społecznej, Polska

Dr hab. Jarosław Antoni Bąbka, Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii; Instytut Pedagogiki, Polska

Prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Polska

Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii; Instytut Pedagogiki, Polska

dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich, Polska

dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania, Polska

Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki społecznej i Andragogiki, Polska

Dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Wydział Zarządzania., Polska

dr Gabriela Wronowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Polska

dr Anna Maria Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

Dr Wojciech Zysk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Elżbieta Bombińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Stanisława Klima, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab., prof. UEK Robert W. Włodarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Polska