Redakcja

Rada Naukowa

prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

prof. dr Marek Inglot, Pontificia Università Gregoriana, Włochy

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska

prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura "Seraphicum", Włochy

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Edukacji, Psychologii i Socjologii, Polska

prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

prof. dr Virgil Nemoianu, English Faculty, The Catholic University of America, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

prof. dr of laws Kerstin Nordlöf, School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Szwecja

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. dr dr Hans-Joachim Sander, Universität Salzburg, Austria

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Polska

prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Polska

prof. dr. Leo Tuin van der, Faculty of Theology Tilburg University, Holandia

prof. dr hab. Józef Wróbel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska

prof. dr dr Hans-Georg Ziebertz, Universität Würzburg, Niemcy