Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Horyzonty Wychowania są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych,  społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

Horyzonty Wychowania publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

 • filozofia
 • pedagogika
 • historia
 • socjologia
 • prawo
 • psychologia
 • zarządzanie i przedsiębiorczość
 • kulturoznawstwo i językoznawstwo
 • nauki o rodzinie i sztuce
 • religia i teologia
 • nauki o komunikacji

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W "HORYZONTACH WYCHOWANIA" wg OCENY MNiSW - 13

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

 

Działy

Artykuły Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol 19, No 50 (2020): Horyzonty człowieczeństwa

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Monika Grodecka
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Wychowania
 • Jacek Zaryczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol 19, No 49 (2020): Rodzina w mediach

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Anna Ryłko-Kurpiewska
 • Horyzonty Wychowania
 • Jacek Zaryczny
 • Małgorzata Łosiewicz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol 18, No 48 (2019): Kultura rodziny

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Irmina Rostek
 • Horyzonty Wychowania
 • Jacek Zaryczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol 18, No 47 (2019): Rodzina w XIX i XX wieku

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Beata Topij-Stempińska
 • Horyzonty Wychowania
 • Jacek Zaryczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol 18, No 46 (2019): Rodzina w starożytności i czasach nowożytnych

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Magdalena Jankosz
 • dr hab. Anna Królikowska
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Wychowania
 • Jacek Zaryczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wokół rodziny (nr 45 - marzec 2019)

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Monika Grodecka
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Wychowania
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Konferencja EDP 2018 (nr 44 - grudzień 2018)

Tylko do uczestników konferencji www.edp.uek.krakow.pl

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Redaktor EDP 2018
 • Monika Grodecka
 • Wit Pasierbek
 • Bożena Pera
 • Horyzonty Wychowania
Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Redaktorzy
 • Monika Grodecka
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Wychowania
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Słownik edukacyjnej analizy transakcyjnej

Redaktorzy
 • Monika Grodecka
 • Wit Pasierbek
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Galeria Horyzontów Wychowania

Redaktorzy
 • Anna Błasiak
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Wychowania
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły tematyczne

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 

Polityka Open Access

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana jest na stronie internetowej natychmiast po wydaniu wersji drukowanej (pierwotnej).

Copyright and License
Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons
Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0) License http://creativecommons.org/licenses/by‑nd/4.0/

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Dobre praktyki wydawnicze

ZASADY ETYCZNE


 

 1. Artykuły muszą być oryginalne i nie zawierać zapożyczeń z innego dzieła, które mogłoby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, nie mogą naruszać żadnych praw osób trzecich.
 2. W nadesłanym tekście należy ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
 3. Artykuł nie może nosić znamion „ghostwritingu”, czyli nieujawniania nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania.
 4. Artykuł nie może nosić znamion „guest authorshipu”, czyli przypisania autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji.
 5. W przypisie dolnym do autora/autorów publikacji należy podać wkład wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania dzieła oraz najlepiej określić ich procentowy udział w zakresie autorstwa koncepcji, wykonania badań empirycznych, analiz statystycznych, i innych form udziału.
 6. W artykule należy podać wszelkie informacje o źródłach finansowania przesłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Informacje te należy podać w przypisie dolnym do tytułu danego artykułu.
 7. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie takie przypadku będą zgłaszane do pracodawcy autora oraz do odpowiednich instytucji państwowych.

 

 

Indeksowanie

Horyzonty Wychowania są indeksowane w następujących bazach danych: