Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. dr Wit Pasierbek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

 1. dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska

Sekretarz Redakcji

 1. mgr Monika Grodecka, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

Zespół Redakcyjny

 1. dr hab., prof. AIK Tadeusz Borkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 2. dr Anna Królikowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska
 3. dr hab., prof. nadzw. Ewa Kucharska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska
 4. ks. dr Janusz Mółka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska
 5. dr Marta Prucnal-Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska
 6. dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska
 7. dr hab., prof. Ignatianum Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska
 8. dr Barbara Turlejska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska