Call for Papers: HW Vol 18, No 46 (2019): "Rodzina w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych"

Rodzina od wieków stanowi przedmiot refleksji i badań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Współcześnie, w obliczu szybkich zmian społecznych, politycznym i kulturowych zmieniają się rozumienie, model funkcje i zadania rodziny. Do zrozumienia zmieniającego się oblicza współczesnej rodziny konieczne jest podjęcie refleksji nad ewolucją, przeobrażeniami rodziny, zwrócenie uwagi na konteksty i przyczyny zachodzących zmian. Zainteresowanych badaczy zapraszamy do dyskusji w następujących obszarach problemowych:

  • Pojęcie rodziny w starożytności, średniowieczu i nowożytności

  • Modele, struktura, funkcje rodziny, role w rodzinie w starożytności, średniowieczu i nowożytności

  • Czynniki zmian: polityczne, ekonomiczne, kulturowe… w starożytności, średniowieczu i nowożytności

  • Zastępcze formy środowiska rodzinnego w starożytności, średniowieczu i nowożytności