Szczególny rodzaj ukrytej przemocy wobec dziecka. Zastępczy Syndrom Münchhausena

Jarosław Jagieła

Abstrakt


Destrukcja, jaka wiąże się z cielesnością człowieka, przybiera niejednokrotnie bardzo podstępne i dalekie od jednoznaczności formy 1. Agresja, jak również wynikająca z niej autoagresja, jest wielce złożoną klasą zachowań, której jakże często nie da się wyjaśnić za pomocą prostych motywacji oraz łatwych czy prozaicznych uwarunkowań. Psychopatologia – bo w obrębie tej dziedziny wiedzy będziemy się tu głównie poruszać – zna wiele tego rodzaju przykładów, gdzie powody powstawania określonych zaburzeń psychicznych należy uznać za dalekie od pełnego rozstrzygnięcia

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.