Banalizacja nadprzyrodzoności w kolorowych pismach dla młodzieży

Piotr Tomasz Nowakowski

Abstrakt


Ofertę prasową dla młodzieży cechuje w dużym stopniu
tendencja dostrzegalna w funkcjonowaniu szerokiego spektrum
współczesnych mediów. Chodzi mianowicie o próbę dostarczania
rozrywki za wszelką cenę. Zgodnie z postulatem atrakcyjności,
redaktorów wielu pism absorbuje to, co jest „bliskie ciału”, co
wiąże się z doczesnością i rozrywką. Sprawy bardziej ogólne
bądź mniej atrakcyjne interesują ich w mniejszym stopniu lub
wcale. Dostrzegamy to między innymi w zjawisku banalizacji
nadprzyrodzoności


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.