Odpowiedzialność karna dzieci w irańskim systemie karnym w świetle nowego kodeksu karnego

Hengameh Ghazanfari

Abstrakt


Różnorakie reakcje systemu karnego w odniesieniu do przestępstw popełnianych przez nieletnich zawsze były przedmiotem badań i poszukiwań. Źródłem tych reakcji jest wpływ okresu dzieciństwa i dorastania na osobowość i przyszłe życie dziecka, w tym oczywiste różnice między fizycznymi i psychicznymi możliwościami dzieci i młodzieży z jednej strony, a dorosłych z drugiej strony. W związku z tym faktem, określenie wieku odpowiedzialności karnej jest uważane za jedną z głównych osi prawa karnego wobec nieletnich, tak by nieletni przestępca nie był narażany na kary przeznaczone dla dorosłych. W większości krajów ustawodawca określa wiek pełnej odpowiedzialności karnej, zakładając, że wraz z osiągnięciem tego wieku młodociany osiąga pewien stopień dojrzałości fizycznej i intelektualnej. W większości krajów pełną odpowiedzialność karną ponosi sprawca, który ukończył 18. rok życia. W Iranie wiek dojrzałości religijnej w przypadku dziewcząt i chłopców kształtuje się odpowiednio na poziomie 9 i 15 lat. Wiek ten jest równoznaczny z wiekiem odpowiedzialności karnej. Jednakże, wskutek zmian w ustawodawstwie Iranu, wprowadzono stopniowalną odpowiedzialność, specyfikację niektórych kar oraz ścigania przestępstw. W artykule autor dokonuje analizy i krytyki status quo w świetle nowego islamskiego kodeksu karnego Iranu oraz ustawy o postępowaniu w sprawach karnych.


Słowa kluczowe


dziecko; odpowiedzialność karna; dojrzałość religijna; islamski kodeks karny; ustawa o postępowaniu w sprawach karnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abachi Maryam, Juvenile Criminal Laws, first edition, Majd Press, 2001.

Ashuri Muhammad, Juvenile Trial in Iran, Proceedings of the seminar on juvenile trial, Tehran, UNICEF, first volume, 2000.

Ebadi Shirin, Child Rights, Kanoon Publications, eighth edition, 2010.

Fathi Hujjat Allah, Juvenile Criminal Responsibility, “Quarterly of Islamic Law”, eighth year, no. 21, 2009.

Mirsaeedi Seyyed Mansour, Criminal Responsibility, first volume, first edition, 2007.

Mohseni Morteza, Criminal Responsibility, Public Criminal Code Course, Ganjedanesh Press, first volume, 1997.

Najafi Abrand Abadi, Ali Husseini, An Introduction to Criminal Policy, Mizan Press, first edition, 2002.

Najafi Abrand Abadi, Ali Hussein and Hashem Beygi, Hamid, Terminology of Criminology, Shahid Beheshti University Press, first edition, 1998.

Nobahar Rahim, Age and Criminal Responsibility, “Journal of Criminal Law”, third year, no. 2, autumn and winter 2013.

Shambayati Hushang, Public Criminal Law, Zhubin Press, second volume, eighth edition, 1997.

United Nations Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 28 I.L.M. 1456, 1577 U.N.T.S. 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.