Chirurgia i starość

Andrzej Wysocki

Abstrakt


Z procesem starzenia związane są zmiany wsteczne ważnych dla
życia narządów, spadają możliwości adaptacyjne tak fizyczne, jak i psychiczne. Z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania szczególnie na choroby serca i naczyń, nowotwory, uchyłki jelita grubego, choroby kości i stawów. Rosnąca średnia długość życia, zwiększająca się liczba ludzi w podeszłym wieku oraz zjawisko wielochorobowaści stawiają przed publicznym systemem ochrony zdrowia wielkie wymagania. W Polsce w najbliższych latach związane z tym problemy medyczne i ekonomiczne będą coraz większe. Poważnym zagadnieniem jest świadoma zgoda na operację. Nawet gdy sytuacja zdrowotna pacjenta i zasada operacji są mu przedstawione w prosty sposób, to rzeczywiste zrozumienie i świadomy wybór postępowania mogą być trudne do osiągnięcia,
zwłaszcza w przypadku nagłych operacji.

Słowa kluczowe


chirurgia, starość, choroba

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzidkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011r., Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Warszawa 2013.

GUS, Trwanie życia 2012, Warszawa 2013.

GUS, Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035.

Wieczorowska-Tobis K., Specyfika pacjenta starszego, w: K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, Warszawa 2013, s. 18-27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.