Aksjologiczny wymiar pracy w procesie wychowania. Szkoła miejscem wychowania do pracy i przez pracę

Agnieszka Kaczor

Abstrakt


Podjęcie nowej roli społecznej, jaką bez wątpienia jest dla dziecka
w wieku sześciu/siedmiu lat rola ucznia, wiąże się z szeregiem zmian w jego życiu. Wejście w nowe, szkolne środowisko skutkuje nie tylko doświadczaniem innego rodzaju wpływów społecznych, lecz wiąże się także z podejmowaniem aktywności sterowanej przez obowiązki i normy społeczne. Znaczące miejsce w budżecie czasu dziecka zaczyna odgrywać praca. Postrzegana w kategoriach dobra, praca staje się wartością wychowawczą, stąd też wspierający dziecko w procesie jego rozwoju nauczyciel prowadzi je drogą wychowania do pracy i przez pracę.

Słowa kluczowe


szkoła, proces wychowania, praca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jamiński A., Wychowanie przez pracę. Z doświadczeń „Szkoły Dziesiątej” w Lublinie, WSiP, Lublin 1974.

Komar W., Wychowanie przez pracę w szkole ogólnokształcącej, WSiP, Warszawa 1986.

Kozak W., Wychowanie do pracy przez pracę w szkolnictwie podstawowym, w: Kształcenie i wychowanie do pracy przez pracę uczniów szkół ogólnokształcących, red. M. Rataj, Instytut Programów Szkolnych MEN, Warszawa 1988.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997.

Marszałek L., Wychowanie do pracy procesem integrującym prawa i obowiązki dziecka przedszkolnego, „Seminare” 2010, nr 28.

Nalaskowski A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, WSiP, Warszawa 1998.

Oborski P., Z psychologii szkolnego lenistwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1948.

Psychologia rozwojowa, red. P. Bryant, A.M. Colman, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.

Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011.

Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wydawnictwo Wit-Graf, Toruń 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.