Horyzonty Wychowania

ISSN 1643-9171

eISSN 2391-9485

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

"Horyzonty Wychowania" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

 • filozofia
 • pedagogika
 • historia
 • socjologia
 • prawo
 • psychologia
 • zarządzanie i przedsiębiorczość
 • kulturoznawstwo i językoznawstwo
 • nauki o rodzinie i sztuce
 • religia i teologia
 • nauki o komunikacji

 Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W "HORYZONTACH WYCHOWANIA" wg OCENY MNiSW - 13


CZASOPISMO OBJĘTE JEST PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).


Aktualności

 

Call for Papers: HW Vol 17, No 42 (2018): "Narracja - perspektywa interdyscyplinarna"

 

Redaktor numeru: Irmina Rostek 

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2018

Nadsyłanie artykułów:  31 grudnia 2017

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/

 
Opublikowane: 2017-06-19 Więcej...
 

Call for Papers: HW Vol 17, No 41 (2018): "Współczesne dyskursy edukacyjne"

 

Redaktor numeru: Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska, Wit Pasierbek 

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2018

Nadsyłanie artykułów:  30 września 2017

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/

 
Opublikowane: 2017-06-19 Więcej...
 

Call for Papers: HW 2017, Vol. 16, No. 40: "Medical and Social Side of the Ageing Process"

 

Issue editor: Ewa Kucharska, Krzysztof Tomaszewski

Release: December 2017

Submissions before: 30 June 2016

Submissions directly at: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/

 

 

 
Opublikowane: 2017-04-20 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 16, No 40 (2017): Medical and Social Side of the Ageing Process


Okładka

theme issue editor: Ewa Kucharska