Vol 8, No 15 (2009)

Rozum mimo wszystko


Okładka
redaktor numeru: Wit Pasierbek