Vol 1, No 2 (2002)

Człowiek w dialogu ze światem


Okładka
redaktor numeru: Wit Pasierbek