Autor - szczegóły

Gunia, Grazyna Maria, Grażyna Gunia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Specjalnej e-mail: gragun@up.krakow.pl, Polska