Autor - szczegóły

Gawor, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska