Autor - szczegóły

Gierek, Piotr, Akedemia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytutu Nauk o Wychowaniu, Polska