Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Borowiec-Gabryś, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: borowiec@up.krakow.pl
Boruta, Tadeusz, Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Sztuki; Zakład Malarstwa
Bosek, Aneta
Bołoz, Wojciech, Wojciech Bołoz, ur. w 1945 roku. Profesor bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1972-1975 studia z zakresu teologii moralnej w ATK. W 1982 roku promocja na temat Personalistyczne uzasadnienie norm moralnych w dokumentach Sobo
Branicki, Wacław, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie e-mail: branicki@agh.edu.pl
Brdulak, Anna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii
Brzegowy, Paweł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: vic8@op.pl
Brzeziński, Jerzy Marian, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii e-mail: jerzy.brzezinski@amu.edu.pl
Brzostek, Krzysztof, Politechnika Śląska
Brzozowska, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: abrzozowska@wz.uw.edu.pl
Brzozowska, Agnieszka
Buchta, Krystyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania
Buchta, Krystyna
Budni, Josiane
Budzanowska, Anna Teresa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Burdzik, Tomasz, Uniwersytet Śląski Instytut Socjologii e-mail: tomasz.burdzik@gmail.com
Burkiewicz, Łukasz, Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie
Błajet, Piotr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Błasiak, Anna, Anna Błasiak, 1991-96 Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, specjalizacja – pedagogika społeczno-opiekuńcza; 1993-95 Papieska Akademia Teologiczna, Studium Teologii Rodziny; 2001 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Kra
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: anna.blasiak@interia.pl

C

Całek, Anita, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Katedra Komparatystyki Literackiej
Ceretta, Luciane Bisognin
Charytański, Jan, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Teologii Pastoralnej Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Katechetyki
Chęćka, Anna, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Estetyki i Filozofii Kultury
Chmielewski, Witold, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
Chojna, Karolina
Chrost, Marzena, Akademia Ignatianum w Krakowie
Chrost, Marzena, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Cieślak, Stanisław, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa
Cieślak, Stanisław
Cieślak, Stanisław, profesor nadzwyczajny; Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa
Cieślik, Jerzy, Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego

Ç

Çolak, Murat, Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Izmir, Turkey
ÇOLAK, Murat, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

C

Colonetti, Tamy
Coufał-Lenczowska, Katarzyna, Dyrektor Artystyczny Kulturalnego Towarzystwa Novmaru Kraków
Cudak, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny
Curry, Jane, Jane L. Curry. Profesor Nauk Politycznych na Uniwersytecie Santa Clara w Kalifornii. W latach 2003-2004 kierownik katedry Studiów Wschodnioeuropejskich (z ramienia Fundacji Fulbright’a) na Uniwersytecie Warszawskim. Obszar zainteresowań badawczych: kraje
Curry, Jane, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Czechowska-Derkacz, Beata, Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa
Czechowski, Jan, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie e-mail: j.czechowski@onet.pl
Czejkowska, Agnieszka
Czerska, Bożena, Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki

D

D'Ambrosio, Rocco, Wydział Nauki Społecznej Kościoła w Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
Dagostin, Valdemira Santina
Darowski, Roman, Akademia Ignatianum w Krakowie
Daszkiewicz, Nelly, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Wydział Ekonomii e-mail: ndasz@zie.pg.gda.pl
De Bertolis, Ottavio, Ottavio De Bertolis, kapłan, jezuita, ur. w 1963 roku. Studia z pra wa cywilnego w Padwie (1989), a następnie doktorat z fi lozofi i prawa (1992) oraz studia z fi lozofi i w Rzymie (1998). Licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańsk
de Tchorzewski, Andrzej M, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Deselaers, Manfred, ManfredDeselaers–ks. katolicki z diecezji Aachen w Niemciech, mieszkaod1990r.wOświęcimiu.DoktoratnaPapieskiejAkademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca teologii fundamentalnej na PapieskiejAkademiiTeologicznej.PracownikCentrumDialoguiModlitwywOświęcimiu
Doniec, Renata, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki e-mail: renata.doniec@uj.edu.pl
Dopart, Bogusław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki; Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Dorak- Wojakowska, Lilianna, doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Główne zainteresowania: dramat i teatr współczesny, fi lozofi a sztuki, antropologia teatru. Auto
Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa

61 - 120 z 752 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>