Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

D

Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl
Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl
Doroszewski, Jerzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Draus, Franciszek, Franciszek Draus, politolog, historyk myśli politycznej, publicysta, znawca polityki i tradycji politycznej Francji i Niemiec oraz politycznych aspektów integracji europejskiej. Mieszka za granicą, autor licznych rozpraw filozoficznych i politycznych głów
Drynia, Olga, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Dudak, Anna Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
Dupuis, Jacques, belgijski jezuita i teolog
Dupuis, Jacques, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Duraj-Nowakowa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: jurnov@poczta.onet.pl
Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Finansów i Zarządzania Katedra Marketingu e-mail: dworakjanusz@wp.pl
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu
Dybowska, Ewa, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Dziewiecki, Marek
Dziewiecki, Marek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dziewońska, Ewa
Dziwisz, Cardinal Stanisław, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Dziwisz, Kard. Stanisław, Arcybiskup Metropolita Krakowski

E

Engler, Ágnes, Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych e-mail: engler.agnes@gmail.com

F

Famuła-Jurczak, Anita, Uniwersytet Zielonogórski
Faron, Agnieszka, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczno-Menedżerski Katedra Zarządzania agnieszka.faron@handlowa.eu
Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego (Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu
Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu
Figura, Piotr, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Filipowicz, Stefan, Akademia Ignatianum w Krakowie
Flis, Mariola, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, dziekan Wydziału Filozofi cznego UJ i kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UJ. Obszar zainteresowań badawczych: fi lozofi a i socjologia kultury, antropologia społeczna, histor
Fossion, André, Centre International de Catechese et de Pastorale Lumen Vitae a Bruxelles Facultes Universitaires de Namur
Frączek, Zofia
Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej.
Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej
Franczyk, Jan, adiunkt Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Psychologii
Franczyk, Jan L., Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

G

G. Pikuła, Norbert, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej
Gadacz, Tadeusz, Tadeusz Gadacz, doc. dr hab., absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1984 roku doktorat, a w 1990 stopień naukowydoktorahabilitowanego.Wlatach1998-2001profesorUniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku profesor Collegium Civitas.Od2003roku
Gajda, Janusz, Janusz Gajda, profesor zwyczajny, dr hab., humanista, pedagog, członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i długoletni przewodniczący sekcji pedagogiki i psychologii, wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Kom
Gajda, Janusz, adiunkt Wyższy Instytut Teologiczny im. NMP Stolicy Mądrości; Zespół Naukowo-Dydaktyczny Teologii Fundamentalnej i Religiologiii
Gajda, Stanisław, profesor zwyczajny; Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny; Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Gajewska, Grażyna Genowefa, prof. UZ dr hab. – Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Gajewski, Mariusz, Akademia Ignatianum w Krakowie
Galarowicz, Jan, Jan Galarowicz, ur. 1949 w Łopusznej. Studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat pod kierunkiem prof. Władysława Stróżewskiego z antropologii Karola Wojtyły na Uniwersytecie
Gano, Ewa, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Gara, Jarosław, Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Gara, Jarosław, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej e-mail: aleksandra.gawel@ue.poznan.pl
Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
Gawor, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie
Gałkowski, Jerzy
Gębala, Przemysław, Przemysław Gębala, jezuita, absolwent etnologii i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie związany z Wyższą Szkołą Filozofi czo-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania: socjologia i fi lozofi a kultury oraz antropologia religii
Ghazanfari, Hengameh, Islamic Azad University, Iran
Gielarowski, Andrzej, Andrzej Gielarowski, urodzony w 1969 roku; doktor fi lozofi i; adiunkt Wydziału Filozofi cznego Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; pracownik katedry Historii i Filozofi i Kultury Instytutu Kulturoznawstwa w/w Wydziału; absolwe
Gierek, Piotr, Akedemia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytutu Nauk o Wychowaniu
Gildo, Gildo Volpato, Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
Glinka, Beata, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: bglinka@wz.uw.edu.pl
Godowska, Magdalena, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki e-mail: magdalena.godowska@gmail.com
Golubieva, Tetiana
Goraj, Janusz, Ksiądz Janusz Goraj Specjalności: teologia pastoralna
Góralczyk, Paweł, Paweł Góralczyk, kapłan, pallotyn, ur. w 1943 roku. Profesor zwyczajny teologii. Kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na UKSW, wykładowca w WSD Księży Pallotynów. Były przewodniczący zespołu redakcyjnego „Communio”. Członek Europejskiego Sto

121 - 180 z 752 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>