Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Balogová, Beáta, Uniwersytet Rzeszowski e-mail: beata.balogova sme.sk
Baran, Marcin
Baraniak, Barbara, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy
Bartnicka, Kalina, Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Od 1963 pracownik naukowy w PAN (Pracownia Dziejów Oświaty po połączeniu z Zakładem Historii Nauki i Techniki, po przekształceniach – Instytut Nauki); 2001 – Kierownik Zakładu Historii Oświaty, od 2003 – Dyrektor Instytutu
Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, naWydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim Un
Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, na Wydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim
Bauman, Zygmunt, Prof. Zygmunt Bauman ur. w 1925 w Poznaniu. Studia w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik Katedry Socjologii Ogólnej do 1968 roku. Pracownik Uniwersytetu Leeds. Od 1991 roku na emeryturze. Ostatnie książki to: O pożytkach z wątpliwości (Sic) i Razem osobn
Bałandynowicz, Andrzej, Andrzej Bałandynowicz, ur. w 1952 roku. Od 1998 roku profesor nauk prawnych. Od 1975 roku pracownik naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrszawskiego. W latach 1996-1998 przewodniczący Resortowej Komisji Ministerstwa S
Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna, Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwerystet Gdański
Becker-Pestka, Daria Joanna, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Beckmann-Hamzei, Helen
Bednarczyk, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Przedsiębiorczości
Benner, Dietrich
Benner, Dietrich, Dietrich Benner, urodzony w 1941 roku, profesor pedagogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu im. W. von Humboldta w Berlinie. W latach 1990-1994 przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Nauki o Wychowaniu Deutsche Gesellschaft für Erziehungswisse
Bergmann, Katja, Katja Bergmann
Bernacki, prof. dr hab. Włodzimierz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Bielas, Jacek, Akademia Ignatianum w Krakowie
Bielska, Ewa, Uniwersytet Śląski Katedra Pedagogiki Społecznej e-mail: dayoff@poczta.onet.pl
Bieniok, Henryk, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Katedra Zarządzania i Marketingu
Bigos, Krystian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego
Bilicki, Tomasz, mgr Tomasz Bilicki – pedagog, kierownik Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, autor m.in. książki Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Impuls, Kraków 2000.
Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn.
Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn
Blaza, Marek, adiunkt Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum; Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej
Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie
Bober, Sergiusz
Bobrowska, Ewa, adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki
Bociek, Klaudyna, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Bodzioch- Bryła, Bogusława, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej). Absolwentka fi lologii polskiej i dziennikarstwa na
Bomba, Jacek, JacekBomba,ur.1941wSkawinie;ukończonestudiamedycznena Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Studia podyplomowe w krakowskiej klinice psychiatrycznej pod kierunkiem Antoniego Kępińskiego i Marii Orwid oraz wBethlemRoyalHo
Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Borkowski, Tadeusz, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Borkowski, Tadeusz, Uniwersytet Jagielloński Akademia Ignatianum w Krakowie
Borkowski, Tadeusz, Jesuit University Ignatianum Institute of Political Science Krakow, Poland
Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Borowiec-Gabryś, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: borowiec@up.krakow.pl
Boruta, Tadeusz, Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Sztuki; Zakład Malarstwa
Bosek, Aneta
Bołoz, Wojciech, Wojciech Bołoz, ur. w 1945 roku. Profesor bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1972-1975 studia z zakresu teologii moralnej w ATK. W 1982 roku promocja na temat Personalistyczne uzasadnienie norm moralnych w dokumentach Sobo
Branicki, Wacław, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie e-mail: branicki@agh.edu.pl
Brdulak, Anna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii
Brzegowy, Paweł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: vic8@op.pl
Brzeziński, Jerzy Marian, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii e-mail: jerzy.brzezinski@amu.edu.pl
Brzostek, Krzysztof, Politechnika Śląska
Brzozowska, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: abrzozowska@wz.uw.edu.pl
Brzozowska, Agnieszka
Buchta, Krystyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania
Buchta, Krystyna
Budni, Josiane
Budzanowska, Anna Teresa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Burdzik, Tomasz, Uniwersytet Śląski Instytut Socjologii e-mail: tomasz.burdzik@gmail.com
Burkiewicz, Łukasz, Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie
Błajet, Piotr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: anna.blasiak@interia.pl
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie
Błasiak, Anna, Anna Błasiak, 1991-96 Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, specjalizacja – pedagogika społeczno-opiekuńcza; 1993-95 Papieska Akademia Teologiczna, Studium Teologii Rodziny; 2001 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Kra

1 - 60 z 60 elementów