Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

D

D'Ambrosio, Rocco, Wydział Nauki Społecznej Kościoła w Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
Dagostin, Valdemira Santina
Darowski, Roman, Akademia Ignatianum w Krakowie
Daszkiewicz, Nelly, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Wydział Ekonomii e-mail: ndasz@zie.pg.gda.pl
De Bertolis, Ottavio, Ottavio De Bertolis, kapłan, jezuita, ur. w 1963 roku. Studia z pra wa cywilnego w Padwie (1989), a następnie doktorat z fi lozofi i prawa (1992) oraz studia z fi lozofi i w Rzymie (1998). Licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańsk
de Tchorzewski, Andrzej M, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Deselaers, Manfred, ManfredDeselaers–ks. katolicki z diecezji Aachen w Niemciech, mieszkaod1990r.wOświęcimiu.DoktoratnaPapieskiejAkademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca teologii fundamentalnej na PapieskiejAkademiiTeologicznej.PracownikCentrumDialoguiModlitwywOświęcimiu
Doniec, Renata, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki e-mail: renata.doniec@uj.edu.pl
Dopart, Bogusław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki; Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Dorak- Wojakowska, Lilianna, doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Główne zainteresowania: dramat i teatr współczesny, fi lozofi a sztuki, antropologia teatru. Auto
Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa
Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl
Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl
Doroszewski, Jerzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Draus, Franciszek, Franciszek Draus, politolog, historyk myśli politycznej, publicysta, znawca polityki i tradycji politycznej Francji i Niemiec oraz politycznych aspektów integracji europejskiej. Mieszka za granicą, autor licznych rozpraw filozoficznych i politycznych głów
Drynia, Olga, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Dudak, Anna Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
Dupuis, Jacques, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Dupuis, Jacques, belgijski jezuita i teolog
Duraj-Nowakowa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: jurnov@poczta.onet.pl
Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Finansów i Zarządzania Katedra Marketingu e-mail: dworakjanusz@wp.pl
Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu
Dybowska, Ewa, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Dziewiecki, Marek
Dziewiecki, Marek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dziewońska, Ewa
Dziwisz, Cardinal Stanisław, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Dziwisz, Kard. Stanisław, Arcybiskup Metropolita Krakowski

1 - 32 z 32 elementów