Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

F

Famuła-Jurczak, Anita, Uniwersytet Zielonogórski
Faron, Agnieszka, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczno-Menedżerski Katedra Zarządzania agnieszka.faron@handlowa.eu
Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu
Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego (Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu
Figura, Piotr, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Filipowicz, Stefan, Akademia Ignatianum w Krakowie
Flis, Mariola, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, dziekan Wydziału Filozofi cznego UJ i kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UJ. Obszar zainteresowań badawczych: fi lozofi a i socjologia kultury, antropologia społeczna, histor
Fossion, André, Centre International de Catechese et de Pastorale Lumen Vitae a Bruxelles Facultes Universitaires de Namur
Frączek, Zofia
Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej
Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej.
Franczyk, Jan, adiunkt Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Psychologii
Franczyk, Jan L., Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

1 - 13 z 13 elementów