Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

S

Sa Carvalho, Cristina, Wydział Teologiczny Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie.
Sa Carvalho, Cristina, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Sadłoń, Wojciech, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
Safin, Krzysztof, WSB we Wrocławiu
Safin, Krzysztof, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania e-mail: Krzysztof.safin@wsb.wroclaw.pl
Sajdak, Anna, Uniwersytet Jagielloński
Sajdera, Jolanta, Akademia Ignatianum w Krakowie
Sajdera, Jolanta, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny
Sakowicz, Eugeniusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
Sakowicz, Eugeniusz, profesor zwyczajny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
Sander, Hans-Joachim
Sander, Joachim, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Sarzyńska-Mazurek, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Pedagogiki Zakład Andragogiki
Schöndorf, Harald, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Schöndorf, Harald, Hochschule für Philosophie, Monachium
Sękowski, Andrzej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii
Seredyńska, Anna, Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademia IGNATIANUM w Krakowie
Siemieniak, Paulina, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Siemieniak, Paulina, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Siemieniuk, Łukasz, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: sieradzka4@gmail.com
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: sieradzka4@gmail.com
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie
Sieradzka-Baziur (rec.), Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie
Sierotowicz, Tadeusz, Istituto Superiore di Scienze Religiose w Bolzano oraz IISS “Gandhi” w Merano
Skala, Agnieszka, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Skiert, Małgorzata
Skiert, Małgorzata (Polska)
Skorowski, Henryk, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Skorowski, Herynk, yk Skorowski, kapłan, salezjanin, ur. 27 stycznia w 1950 roku w Rumi. Socjolog, politolog, katolicka nauka społeczna. Doktorat w 1982 r. w ATK, dr hab. w 1990 r. także w ATK, tytuł profesora w 1997 r., stanowisko profesora zwyczajnego w 2002 r. Pracownik
Skowronek, Katarzyna, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny
Sladek, Anna, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra Pedagogiki
Sladek, Anna, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki e-mail: anna.sladek@umed.wroc.pl

Ś

Ślipko, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie,
Ślipko, Tadeusz, Tadeusz Ślipko SJ, ur. 1918. W latach 1944-1946 studia z filozofii na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. W latach 1948-52 studia w zakresie etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1952 – stopień dok
Śliwerski, Bogusław, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Uniwersytet Łódzki
Śliwerski, Bogusław, Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi; członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Prezydium Komitetu Nauk Pedag

S

Smolińska- Theiss, Barbara, Barbara Smolińska-Theiss, pedagog, pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W1980 roku praca doktorska na UniwersytecieWarszawskim z zakresu pedagogiki społecznej. W 1993 roku tytuł doktora habilitow
Smołucha, Danuta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny
Smutek, Halina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji
Smutek, Halina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji

Ś

Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie
Śnieżyński, Marian, profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny
Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marian.sniezynski@ignatianum.edu.pl

S

Sojka, Agnieszka, adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki
Solińska, Urszula, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Wydział Pedagogiczny e-mail: urszula.solinska@onet.pl
Sosnowski, Sławomir, dr Sławomir Sosnowski – ksiądz katolicki, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, ojciec Ogniska Miłości w Rogowie (Archidiecezja Łódzka).
Sołek-Borowska, Celina, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Instytut Zarządzania
Spyrka, Renata, Akademia Ignatianum w Krakowie
Stabryła-Chudzio, Katarzyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Zakład Polityki Finansowej ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków e-mail: stabrylk@uek.krakow.pl
Stadnik, Katarzyna, UMCS, LUBLIN
Stańdo- Kawecka, Barbara, Barbara Stańdo-Kawecka, ur. 1958; adiunkt w Katedrze Prawa iPolitykiPenitencjarnejUniwersytetuJagiellońskiego;pracowniknaukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUMwKrakowie.Studiamagisterskiewzakresiepedagogikiresocjalizacyjnej
Starakiewicz, Urszula, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości
Starnawska, Marzena, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
Steinerowska-Streb, Izabella, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Stępień, Beata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 - 60 z 93 elementów    1 2 > >>