Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Z

Zabawa, Krystyna, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Zabawa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: kzabawa@poczta.onet.pl
Zabawa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Zabłocki, Kazimierz Jacek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zagrodzka, Alicja, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Zajdel, Anna, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Zarządzania e-mail: aniaazajdel@gmail.com
Zamelski, Piotr Stanisław, Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania
Zapeński, Paweł, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - doktorant
Zarycki, Andrzej, kompozytor, pianista, pedagog
Zbierowski, Przemysław, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości e-mail: Przemysław.zbierowski@ue.katowice.pl
Zbróg, Piotr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny
Zbróg, Zuzanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Pedagogiczny
Zbróg, Zuzanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Zdun, Magdalena Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zdun, Magdalena, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Filozofii i Socjologii
Zduniak, Agnieszka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych; Katedra Socjologii
Zduniak, Agnieszka
Zemnrzuski, Michał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; Instytut Filozofii
Ziejka, Franciszek, Franciszek Ziejka, ur. w 1940 r. w Radłowie koło Tarnowa. Studia z fi lologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat (1971), habilitacja (1982), profesor nadzwyczajny (1991), a następnie profesor zwyczajny (1998) w tym samym uniwersytecie. W latach 1988-
Ziemianski, Pawel, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Ziemiański, Stanisław, Akademia Ignatianum w Krakowie
Zioło, Zbigniew, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Zoll, Andrzej, Uniwersytet Jagielloński
Zoll, Fryderyk, Dr hab. Fryderyk Zoll – ur. w 1970 r. w Krakowie. Samodzielny pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale PrawaiAdministracjiUJ;kierownikOśrodkaKoordynacyjnegoSzkół Praw Obcych UJ i Centrum Prawa Bankowego UJ, koordynator SekcjiPrawaCywilnego

Ż

Żukowska, Joanna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Otoczenia Biznesu
Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji e-mail: zura@uek.krakow.pl
Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków; Międzynarodowych; Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Żurakowski, Bogusław, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Żurowska, Aleksandra

Z

Zwierżdżyński, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Zysk, Wojciech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
Zysk, Wojciech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 - 33 z 33 elementów