Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość oraz kreatywność jako kompetencje społeczne wymagane na różnych kierunkach kształcenia akademickiego Abstrakt   PDF
Anna Sladek
 
Vol 14, No 32 (2015): Starość Przedsiębiorczość osób w wieku niemobilnym jako sposób ich aktywizacji zawodowej i inkluzji społecznej Abstrakt   PDF
Halina Smutek
 
Vol 14, No 32 (2015): Starość Przedsiębiorczość seniorów jako komponent przedsiębiorczości inkluzywnej: wstępna synteza Abstrakt   PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie Abstrakt   PDF
Magdalena M. Popowska
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0) Abstrakt   PDF
Danuta Wiśniewska
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności – kierunki zmian Abstrakt   PDF
Danuta Wiśniewska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczy nauczyciel jako skuteczny wychowawca Abstrakt   PDF
Jan Czechowski
 
Vol 11, No 21 (2012): Sztuka komunikacji Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec – dziecko Abstrakt   Bez nazwy
Magdalena Zdun
 
Vol 11, No 21 (2012): Sztuka komunikacji Przekazywanie zrozumienia. Komunikowanie w szkolnictwie wyższym Abstrakt   Bez nazwy
Radosław Rybkowski
 
Vol 11, No 21 (2012): Sztuka komunikacji Przemiany komunikacji i ich społeczne konsekwencje Abstrakt   Bez nazwy
Zdzisław Krasnodębski
 
Vol 4, No 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła Przestępczość nieletnich – pomiędzy ochroną dziecka... Abstrakt   PDF
Barbara Stańdo- Kawecka
 
Vol 11, No 22 (2012): Samotność i osamotnienie Przewidziane prawem środki reakcji Na szkolną przestępczość Abstrakt   Bez nazwy
Tomasz Prymak
 
Vol 6, No 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jako wartość konstytucyjna Abstrakt   PDF
Grzegorz Pyzik
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Przyszłość wychowania w świecie bez przyszłości* Abstrakt   PDF
Zbigniew Kwieciński
 
Vol 7, No 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania Psychologiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i młodzieży Abstrakt   PDF
Agnieszka Krawczyk
 
Vol 4, No 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" Psychologische und pädagogische Dimensionen des Gewissens Abstrakt   PDF
Helmut Hanisch
 
Vol 10, No 19 (2011): Pomimo lęków Psychoterapia lęku w koncepcji analizy transakcyjnej Abstrakt   PDF
Jarosław Jagieła
 
Vol 15, No 33 (2016): Philosophy of Education Today Public Policies in the Science Field and the “divide et impera” Issue. Abstrakt
Luigi Lai
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Pusta forma dla Ducha Abstrakt   PDF
Tadeusz Boruta
 
Vol 2, No 4 (2003): Niepokoje tożsamości Pytania wokół roli tożsamości w wychowaniu Abstrakt   PDF
Katarzyna Olbrycht
 
Vol 14, No 31 (2015): Niepokoje edukacyjne Pytanie Dietricha Bennera o pedagogiczną legitymację szkoły Abstrakt   PDF
Marek Kościelniak
 
Vol 13, No 27 (2014): Komu potrzebna jest płeć? Płeć jako kategoria uwikłana w dyskurs i praktyki władzy – wybrane konteksty Abstrakt   PDF
Ewa Bielska
 
Vol 13, No 27 (2014): Komu potrzebna jest płeć? Płeć w przestrzeni wiejskiej Abstrakt   PDF
Helena Grochola-Szczepanek
 
Vol 8, No 15 (2009): Rozum mimo wszystko Racjonalność pedagogiki – pedagogika racjonalna? Abstrakt   PDF
Roman Leppert
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Racjonalność procesu wychowania we współczesnym dyskursie pedagogicznym Abstrakt   PDF
Renata Nowakowska-Siuta
 
Vol 12, No 23 (2013): Samotność a kreacja Rdzeń i cel poszukiwania prawdy u Jana Chryzostoma Koreca Abstrakt   PDF
Milan Jozek
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Reakcje przystosowawcze a wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością ruchową o różnych typach temporalnej satysfakcji Abstrakt   PDF
Janusz Kirenko
 
Vol 16, No 37 (2017): The Autonomy of the Family in the Modern World Recenzja Abstrakt
Sergiusz Bober
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Refleksja nad istotą narracji w kontekście badań z zakresu psychologii rozwoju człowieka Abstrakt   PDF
Maria Kielar-Turska
 
Vol 2, No 4 (2003): Niepokoje tożsamości Refleksje nad kryzysami własnej tożsamości Abstrakt   PDF
Zenomena Płużek
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Refleksje pedagoga w oparciu o analizę mistycznego doświadczenia człowieka opisanego przez Karola Wojtyłę na podstawie dzieł św. Jana od Krzyża Abstrakt   PDF
Ewa Łatacz
 
Vol 11, No 22 (2012): Samotność i osamotnienie Relacyjny wymiar problemu samotności człowieka Abstrakt   Bez nazwy
Agnieszka Puszkow-Bańka
 
Vol 8, No 15 (2009): Rozum mimo wszystko Religia w obrębie rozumu postmetafizycznego Abstrakt   PDF
Józef Bremer
 
Vol 15, No 33 (2016): Philosophy of Education Today Religious Education in Austria: Between Confessionality and Pluralism Abstrakt   PDF (English)
Wolfgang Weirer
 
Vol 15, No 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne Reprezentacje społeczne jako nośniki pamięci zbiorowej Abstrakt   PDF
Zuzanna Zbróg, Piotr Zbróg
 
Vol 8, No 15 (2009): Rozum mimo wszystko Resocjalizacja i dziedzictwo instrumentalnej racjonalności Abstrakt   PDF
Mariusz Sztuka
 
Vol 9, No 17 (2010): Od racjonalności do emocjonalności Richard G. Malloy, Wiara która wyzwala. Jak być katolikiem we współczesnym świecie Szczegóły   PDF
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 14, No 29 (2015): Opieka kompensacyjna Rodzina zaprzyjaźniona jedną z form wsparcia dziecka osieroconego Abstrakt   PDF
Dominika Sznajder
 
Vol 12, No 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie Rodzina polska jako środowisko życia i wychowania w XXI wieku – indywidualne doświadczenia i interpretacje Abstrakt   PDF
Renata Doniec
 
Vol 16, No 38 (2017): Synergia rodziny i szkoły Rodzina – szkoła – środowisko lokalne jako synergiczna przestrzeń socjalizacji Abstrakt   PDF
Bożena Matyjas
 
Vol 11, No 21 (2012): Sztuka komunikacji Rodzinna komunikacja w perspektywie postaw rodzicielskich Abstrakt   Bez nazwy
Karolina Kmiecik-Jusięga
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Rola Ducha Świętego „extra fi nes Ecclesiae” Abstrakt   PDF
Ilaria Morali
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Rola dyrektora szkoły w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Abstrakt
Anna Hesse - Gawęda
 
Vol 18, No 45 (2019): Wokół rodziny Rola gestów narracyjnych w publicznych wystąpieniach Jana Pawła II Abstrakt   PDF
Magdalena Jankosz
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości Abstrakt   PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 9, No 17 (2010): Od racjonalności do emocjonalności Rola religii w edukacji międzykulturowej, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová-Kantorková Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji Abstrakt   PDF
Gabriela Wronowska
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce Abstrakt   PDF
Wojciech Popczyk
 
Vol 12, No 23 (2013): Samotność a kreacja Rola uczuć w ignacjańskich ćwiczeniach duchownych Abstrakt   PDF
Józef Augustyn
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetów w rozwoju innowacyjnej gospodarki Abstrakt   PDF
Barbara Anna Grabińska
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju Abstrakt   PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt   PDF
Agnieszka Brzozowska, Beata Glinka, Agnieszka Postuła
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich Abstrakt   PDF
Dawid M. Szkopiński
 
Vol 5, No 9 (2006): Troski godności Rola wyższych uczelni katolickich z perspektywy pontyfikatu Jana Pawła II Abstrakt   PDF
Zenon Grocholewski
 
Vol 15, No 33 (2016): Philosophy of Education Today Routinen der Vielfalt: Praktiken der Anerkennung im pädagogischen Feld Abstrakt   PDF (English)
Agnieszka Czejkowska
 
Vol 4, No 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła Rozeznanie dobra i zła według Reguł rozeznawania duchów św. Ignacego Loyoli Abstrakt   PDF
Wacław Królikowski
 
Vol 4, No 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła Rozmowa o dobru i złu w twórczości filmowej Abstrakt   PDF
Jerzy Stuhr
 
Vol 6, No 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? Rozmowa z Andrzejem Zaryckim Abstrakt   PDF
Andrzej Zarycki, Małgorzata Gawor
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Rozmowa z Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem o Duchu Bożym w polskim Kościele i społeczeństwie Abstrakt   PDF
Wit Pasierbek, Zbigniew Marek
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Różnorodność i wspólnota narracji w teatrze młodzieży – studium przypadku Abstrakt   PDF
Barbara Turlejska
 
541 - 600 z 816 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>