Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna GOSPOSTRATEG - rola nauk społecznych w strategicznym rozwoju kraju. Szanse i bariery. Abstrakt   PDF
Leszek Kwieciński
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Gra ekonomiczna jako narządzie wspierania postaw przedsiębiorczych. Analiza wyników gry realizowanej w ramach zajęć z ekonomii. Abstrakt
Wojciech Maciejewski, Agnieszka Faron, Karolina Olszewska
 
Vol 5, No 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności Granice wolności Abstrakt   PDF
Janusz Gajda
 
Vol 5, No 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności Granice wolności w środkach masowego przekazu Abstrakt   PDF
Herynk Skorowski
 
Vol 7, No 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania Grupa męska w kontekście religijnym Opis i analiza Abstrakt   PDF
Henryk Machoń
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Gry i systemy grywalizacyjne jako nowoczesne narzędzia w edukacji uniwersyteckiej Abstrakt   PDF
Danuta Smołucha
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej Abstrakt   PDF
Aleksandra Gaweł
 
Vol 15, No 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne Grzebień, L. i Topij‑Stempińska, B. (2016). Konwikt szlachecki w Tarnopolu 1856-1886. Słownik wychowanków. Kraków: Wydawnictwo WAM, Akademia Ignatianum, ss. 349. Abstrakt   PDF
Jerzy Doroszewski
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Guiding Directions in Social Entrepreneurship and Innovation Education: Experts’ Insights Abstrakt   PDF (English)
Marzena Starnawska
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet Abstrakt   PDF
Judyta Lubacha-Sember
 
Vol 5, No 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności Hacia una pedagogía más cristiana Abstrakt   PDF
Manuel Ruiz Jurado
 
Vol 10, No 19 (2011): Pomimo lęków Hans Joas, Powstawanie wartości, przekł. Michał Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, ss. 320. Szczegóły   PDF
Marcin Baran
 
Vol 6, No 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? Hans-Georg Ziebertz, William K. Kay (eds.), Youth in Europe II. An International empirical Study about Religiosity, Lit Verlag, Berlin 2006, ss. 372. Abstrakt   PDF
Tadeusz Borkowski
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Henri de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego Abstrakt   PDF
Bolesław Kozina
 
Vol 7, No 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania Henri de Lubac, Pismo Święte w Tradycji Kościoła, Abstrakt   PDF
Marek Wójtowicz
 
Vol 7, No 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania Henri de Lubac, Pismo Święte w Tradycji Kościoła, Abstrakt   PDF
Marek Wójtowicz
 
Vol 9, No 18 (2010): Lęki współczesności Hiperlękowość przekazów informacyjnych w mediach Abstrakt   PDF
Mirosław Lakomy
 
Vol 5, No 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności Historia wychowania, tom 2: Jan Draus, Ryszard Terlecki, Wiek XIX i XX Abstrakt   PDF
Andrzej Grudziński
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Humanistyczny wymiar pracy w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego Abstrakt   PDF
Henryk Skorowski
 
Vol 15, No 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne Humour as a Carrier of Memory within Culture. A few Remarks on the English Sense of Humour and its Relation to the Collective Memory of the British Society, seen from the Perspective of Cognitive Integration Theory Abstrakt   PDF (English)
Joanna Jabłońska-Hood
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Idea uniwersytetu a przedsiębiorczość – tradycyjne i współczesne podejście do kwestii funkcjonowania uniwersytetu na rynku Abstrakt   PDF
Jarosław Kucharski
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Ideologia - edukacja – zdrowie. Rozważania o dyskursach zakazanych? Abstrakt   PDF
Mirosław Kowalski
 
Vol 5, No 9 (2006): Troski godności Ikona jako miejsce doświadczania wartości Abstrakt   PDF
Adriana Adamska
 
Vol 1, No 2 (2002): Człowiek w dialogu ze światem Il dialogo ecumenico – passaggio obbligato Abstrakt   PDF
Jos Vercruysse
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Il ruolo dello Spirito Santo «extra fines Ecclesiae» Abstrakt   PDF
Ilaria Morali
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Indywidualizacja w pedagogice troską o innego Abstrakt   PDF
Marzenna Magda-Adamowicz
 
Vol 12, No 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie Indywidualizm adolescenta a system wspólnoty rodzinnej w perspektywie psychologicznej Abstrakt   PDF
Katarzyna Walęcka-Matyja
 
Vol 12, No 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie Indywidualizm jako pojęcie Abstrakt   PDF
Bożena Sieradzka-Baziur
 
Vol 12, No 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie Indywidualizm pedagogów akademickich: zagrożenia i perspektywy Abstrakt   PDF
Krystyna Duraj-Nowakowa
 
Vol 12, No 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie Indywidualizm w średniowieczu wobec faktów językowych Abstrakt   PDF
Dorota Mika
 
Vol 12, No 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie Indywidualizm w wybranych środowiskach nowych mediów Abstrakt   PDF
Wacław Branicki
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Informacje zwrotne od nauczyciela a wyniki uzyskiwane przez studentów na przykładzie zajęć z wykorzystaniem wirtualnych gier strategicznych w edukacji przedsiębiorczej Abstrakt   PDF
Aleksandra Gaweł, Anna Wach-Kąkolewicz
 
Vol 15, No 33 (2016): Philosophy of Education Today Innovation trapped in the benchmarking mechanism Abstrakt   PDF (English)
Agnieszka Karpińska
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Intencje przedsiębiorcze krakowskich studentów: wyniki badań eksploratywnych Abstrakt
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 27 (2014): Komu potrzebna jest płeć? Intercultural Education as a Chance for the Integration of Refugee Children Abstrakt   PDF
Stanisława Nazaruk
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Internacjonalizacja uczelni wyższych na świecie i jej atrybuty a polska rzeczywistość Abstrakt   PDF
Magdalena M. Popowska
 
Vol 10, No 20 (2011): Homo creativus Internet destruktywny Abstrakt   PDF
Mirosław Lakomy
 
Vol 10, No 19 (2011): Pomimo lęków Internet kognitywny Abstrakt   PDF
Mirosław Lakomy
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Internetowa aktywność informacyjna instytucji wspierających i aktywizujących działania przedsiębiorcze w Polsce na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – ocena jakości zasobów sieciowych Abstrakt   PDF
Anna Zajdel
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Investigating into the culture of immigrants from the Far East. Challenges for entrepreneurial education Abstrakt   PDF (English)
Agnieszka Postuła, Agnieszka Brzozowska
 
Vol 4, No 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" Inwazja przekłuwaczy ciał. Wychowawcze problemy tatuażu i piercingu u nastolatków Abstrakt   PDF
Emilian Gołąbek
 
Vol 9, No 18 (2010): Lęki współczesności Ireneusz Kowalewski, Promocja zdrowia i bezpieczeństwo w szkole wyższej Szczegóły   PDF
Magdalena Madej-Babula
 
Vol 6, No 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? "Jak" ludzkiego ducha? Abstrakt   PDF
Tadeusz Sławek
 
Vol 7, No 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania Jak żyć w pułapce post-cielesności? Abstrakt   PDF
Bogusława Bodzioch- Bryła
 
Vol 7, No 13 (2008): Cielesność człowieka: soma, sarx i sema? Jan Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza Abstrakt   PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Jan Miernowski, Bóg – nicość. Teologie negatywne u progu czasów nowożytnych, Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofi i i Socjologii, Warszawa 2002, ss. 200. Abstrakt   PDF
Justyna Łukaszewska
 
Vol 3, No 5 (2004): Wychowanie do odpowiedzialności społecznej Jan Preisner SJ, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha. Abstrakt   PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 5, No 9 (2006): Troski godności Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie Abstrakt   PDF
Janusz Mółka
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Janusz Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Abstrakt   PDF
Marek Marczewski
 
Vol 14, No 29 (2015): Opieka kompensacyjna Janusz Mariański, Religious Practices in Poland in the Process of Transformation. The Sociologi- cal Study, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2014, pp. 392. Abstrakt   PDF
Jarosław Kozak
 
Vol 9, No 17 (2010): Od racjonalności do emocjonalności Janusz Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie Szczegóły   PDF
Agnieszka Zduniak
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Janusz Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 519. Abstrakt   PDF
Agnieszka Zduniak
 
Vol 5, No 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności Janusz Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945 Abstrakt   PDF
Magdalena Madej- Babuła
 
Vol 13, No 27 (2014): Komu potrzebna jest płeć? Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący, przekł. Alina Kopciak, Oficyna Naukowa 2010, ss. 194. Szczegóły   PDF
Jarosław Jagieła
 
Vol 6, No 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? Jeannette Bischkopf, Jak żyć z osobami cierpiącymi na depresję, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 165 Abstrakt   PDF
Ewa Cudak
 
Vol 6, No 11 (2007): (Nie)obecność Ducha Jerzy Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2006, ss. 324 Abstrakt   PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 15, No 33 (2016): Philosophy of Education Today Jesuit Philospophy of Contemplative Education Abstrakt   PDF (English)
Wit Pasierbek SJ
 
Vol 3, No 5 (2004): Wychowanie do odpowiedzialności społecznej Jewish Education and Jewish Identity in the Post-modern Era Abstrakt   PDF
Zehavit Gross
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Jezuickie kolegia szlacheckie w Europie Zachodniej. Rekonesans Abstrakt   PDF
Kazimierz Puchowski
 
Vol 16, No 38 (2017): Synergia rodziny i szkoły Język migowy źródłem pamięci społecznej Głuchych Abstrakt   PDF
Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
 
241 - 300 z 816 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>