Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 16, No 40 (2017): Medical and Social Side of the Ageing Process Personal health budgets – should patients be able to manage their care in a way that suits them? A concise narrative review. Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Andrzej Tomaszewski
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Peter Kauder, Alfred Petzelt. Pädagogik wieder den Zeitgeist Abstrakt   PDF
Władysława Szulakiewicz
 
Vol 7, No 13 (2008): Cielesność człowieka: soma, sarx i sema? Piotr Dehnel, Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja. Studia z filozofi i współczesnej i nie tylko Abstrakt   PDF
Izabela Kocurek
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Piotr Natanek, Ruch Światło-Życie w archidiecezji krakowskiej w latach 1971-1996 Abstrakt   PDF
Jan Franczyk
 
Vol 5, No 9 (2006): Troski godności Piotr Tomasz Nowakowski, Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Abstrakt   PDF
Marek Marczewski
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Platforma edukacyjna SEIPA. Czy przedsiębiorczości można nauczyć? Abstrakt   PDF
Łucja Kapralska, Marzena Mamak-Zdanecka
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Abstrakt   PDF
Adam Michalik
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Podręczniki szkolne do nauczania religii jako przedmiot badań socjologicznych – rola jakościowej analizy treści Abstrakt   PDF   PDF
Marcin Zwierżdżyński
 
Vol 5, No 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności Podstawy edukacji ignacjańskiej Abstrakt   PDF
Janusz Mółka
 
Vol 5, No 9 (2006): Troski godności Pojęcie autorytetu u współczesnej młodzieży Abstrakt   PDF
Aneta Nowak
 
Vol 9, No 18 (2010): Lęki współczesności Polemika Tadeusza Ślipki z egzystencjalizmem humanistycznym Jeana-Paula Sartre’a Abstrakt   PDF
Remigiusz Król
 
Vol 10, No 20 (2011): Homo creativus Polemika Tadeusza Ślipki z ideologią materialistyczną Abstrakt   PDF
Remigiusz Król
 
Vol 14, No 31 (2015): Niepokoje edukacyjne Polityczne uwarunkowania „bolszewizmu” w etatystycznej polityce oświatowej III RP Abstrakt   PDF
Bogusław Śliwerski
 
Vol 10, No 19 (2011): Pomimo lęków Polityka między bezpieczeństwem i lękami Abstrakt   PDF
Rocco D'Ambrosio
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe Abstrakt   PDF
Katarzyna Stabryła-Chudzio
 
Vol 2, No 4 (2003): Niepokoje tożsamości Polska a integracja europejska Abstrakt   PDF
Franciszek Draus
 
Vol 10, No 20 (2011): Homo creativus Pomiędzy „starym” i „nowym” światem: dylematy i rozterki kreatorów wychowania okresu przejściowego Abstrakt   PDF
Andrzej Radziewicz-Winnicki
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Porównawcza analiza finansowa polskich uczelni publicznych i niepublicznych Abstrakt   PDF
Piotr Figura
 
Vol 13, No 25 (2014): Prawa dziecka i ich ochrona Portret współczesnego dziecka. Dyskusja w kontekście praw dziecka w świetle ustaleń Janusza Korczaka Abstrakt   PDF
Marta Kosowska-Ślusarczyk
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego Abstrakt   PDF
Marek Maciejewski
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wyniki badań własnych Abstrakt   PDF
Katarzyna Kulig-Moskwa, Agata Strzelczyk
 
Vol 16, No 39 (2017): Wizerunek naukowca w mediach Postawy narcystyczne wśród pracowników nauki Abstrakt   PDF
Magdalena Szpunar
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Postawy przedsiębiorcze młodzieży szkół średnich w świetle badań ankietowych Abstrakt   PDF
Teresa Łuczka, Ewa Gano
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych Abstrakt   PDF
Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna POWSZECHNA EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSOBISTEJ JAKO PIERWOTNY WYZNACZNIK ORAZ WARUNEK SUKCESU OSOBISTEGO I BIZNESOWEGO Abstrakt   PDF
Henryk Bieniok
 
Vol 4, No 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła Pozorne dobro, ukryte zło: edukacja komercyjna w mediach Abstrakt   PDF
Marek Lis
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Praca a tożsamość Abstrakt   PDF
Janusz Mółka
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Praca intelektualna. Przyczynek do rozważań o pracy Abstrakt   PDF
Janusz Krysztofik
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Praca jako droga rozwoju i odpowiedzialności w autobiografii Alice von Hildebrand Abstrakt   PDF
Paweł Każmierczak
 
Vol 4, No 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" Praca socjalna w myśli społecznej arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923) Abstrakt   PDF
Grzegorz Grzybek
 
Vol 14, No 32 (2015): Starość Praca socjalna z człowiekiem starym. Wybrane konteksty Abstrakt   PDF
Zofia Szarota
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Práca v kontexte sociálnej filozofie Abstrakt   PDF
Peter Kondrla
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Praca w integralnym wychowaniu Abstrakt   PDF
Janusz Mółka
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Praca w procesie readaptacji społecznej osadzonych Abstrakt   PDF
Miłosz Mółka
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Praca w tradycji protestanckiej w perspektywie pedagogicznej Abstrakt   PDF
Bogusław Milerski
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Praktyczne aspekty kształcenia przedsiębiorczości w szkole wyższej Abstrakt   PDF
Janusz Dworak
 
Vol 14, No 31 (2015): Niepokoje edukacyjne Prawa dziecka w utworach literackich dla najmłodszych Abstrakt   PDF
Krystyna Zabawa
 
Vol 5, No 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności Prawa i wolność: wieloznaczność i perspektywy Abstrakt   PDF
Ottavio De Bertolis
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych Abstrakt   PDF
Magdalena Dorota Krawczyk
 
Vol 14, No 29 (2015): Opieka kompensacyjna Prawne i aksjologiczne standardy funkcjonowania pieczy zastępczej w Polsce Abstrakt   PDF
Marek Andrzejewski
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Prawne ramy działalności przedsiębiorców w sferze akademickiej Abstrakt   PDF
Paweł Marek Woroniecki
 
Vol 4, No 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" Prawo bez autorytetu – prawo pozbawione sumienia... Abstrakt   PDF
Andrzej Bałandynowicz
 
Vol 12, No 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie Prawo do edukacji. Przykłady szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii i Chile Abstrakt   PDF
Radosław Rybkowski
 
Vol 13, No 25 (2014): Prawa dziecka i ich ochrona Prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy – polskie rozwiązania prawne i perspektywa pedagogiczna Abstrakt   PDF
Małgorzata Kozak
 
Vol 13, No 25 (2014): Prawa dziecka i ich ochrona Prawo dziecka do poznawania wielokulturowej Europy w kształceniu przyszłych nauczycieli Abstrakt   PDF
Aneta Rogalska-Marasińska
 
Vol 15, No 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne Prawo wychowawcą do dobra wspólnego Abstrakt   PDF
Piotr Stanisław Zamelski
 
Vol 4, No 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła Problem zła w filozofii Józefa Tischnera Abstrakt   PDF
Tadeusz Gadacz
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Abstrakt   PDF
Sławomir Dorocki, Monika Borowiec-Gabryś
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Proces kształcenia etyki w szkołach wyższych Abstrakt
Janusz Dworak
 
Vol 2, No 4 (2003): Niepokoje tożsamości Proces twórczy – droga kształtowania tożsamości artysty Abstrakt   PDF
Stanisław Rodziński
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka Abstrakt   PDF
Magdalena Adamczyk
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości Abstrakt   PDF
Artur Wolanin
 
Vol 16, No 40 (2017): Medical and Social Side of the Ageing Process Protein and Vitamin D supplementation in Sarcopenia: A review Abstrakt   PDF (English)
Tamy Colonetti, Maria Ines Rosa
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Prymat osoby Personalistyczne przypomnienia Abstrakt   PDF
Piotr Aszyk
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki Abstrakt   PDF
Krzysztof Safin
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt   PDF
Leszek Kwieciński, Agnieszka Młodzińska-Granek
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Przedsiębiorczość aksjologiczne uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu. Abstrakt   PDF
Magdalena Maria Zdun
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako umiejętność życiowa istotna w planowaniu własnej przyszłości przez studentów Abstrakt   PDF
Anna Sladek
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów Abstrakt   PDF
Olga Drynia
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje Abstrakt   PDF
Krzysztof Safin, Jacek Pluta
 
481 - 540 z 816 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>