Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich Abstrakt  PDF
Dawid M. Szkopiński
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych Abstrakt  PDF
Magdalena Dorota Krawczyk
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Wartości cenione przez pracodawców na rynku pracy w ocenie studentów studiów pierwszego stopnia Abstrakt  PDF
Teresa Myjak
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej Abstrakt  PDF
Angelika Andrzejczyk
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne Abstrakt  PDF
Teresa Łuczka, Małgorzata Rembiasz
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Decentracja – rozwój- edukacja Abstrakt  PDF
Piotr Błajet, Beata Przyborowska
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results Abstrakt  PDF
Juan Jose Jiménez Moreno, Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Abstrakt  PDF
Adam Michalik
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość oraz kreatywność jako kompetencje społeczne wymagane na różnych kierunkach kształcenia akademickiego Abstrakt  PDF
Anna Sladek
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt  PDF
Leszek Kwieciński, Agnieszka Młodzińska-Granek
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności. Abstrakt  PDF
Danuta Maria Wiśniewska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Nelly Daszkiewicz
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście profilu instytucjonalnego i międzynarodowego porównania działalności przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Przemysław Zbierowski
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Academic Coaching Centre – przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej Abstrakt  PDF
Wioletta Suszek
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Investigating into the culture of immigrants from the Far East. Challenges for entrepreneurial education Abstrakt
Agnieszka Postuła, Agnieszka Brzozowska
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Abstrakt  PDF
Sławomir Dorocki, Monika Borowiec-Gabryś
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Gry i systemy grywalizacyjne jako nowoczesne narzędzia w edukacji uniwersyteckiej Abstrakt  PDF
Danuta Smołucha
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Edytorial: Przedsiębiorczy uniwersytet Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Satysfakcja studentów uczących się w trybie d-learningu jako wskaźnik instytucjonalnego sukcesu w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Gabriella Pusztai, Ágnes Engler
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata Abstrakt  PDF
Małgorzata Kosała
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Justyna Pawlak
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia) Abstrakt  PDF
Monika Płaziak, Tomasz Rachwał
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań Abstrakt  PDF
Przemysław Zbierowski
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Zarys uwarunkowań kształtowania przedsiębiorczego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Podręczniki szkolne do nauczania religii jako przedmiot badań socjologicznych – rola jakościowej analizy treści Abstrakt  PDF
Marcin Zwierżdżyński
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Agnieszka Brzozowska, Beata Glinka, Agnieszka Postuła
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Wpływ ponowoczesności na proces edukacyjny w szkołach wyższych Abstrakt  PDF
Janusz Dworak
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie Abstrakt  PDF
Magdalena M. Popowska
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Różnorodność i wspólnota narracji w teatrze młodzieży – studium przypadku Abstrakt  PDF
Barbara Turlejska
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Ideologia - edukacja – zdrowie. Rozważania o dyskursach zakazanych? Abstrakt  PDF
Mirosław Kowalski
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Testy szkolne i rekonstrukcja edukacyjnej rzeczywistości Abstrakt  PDF
Agnieszka Aleksandra Gromkowska-Melosik
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Konstruktywizm edukacyjny w nauczaniu przedsiębiorczości metodą gier elektronicznych Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł, Anna Maria Wach-Kąkolewicz
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji. Konteksty i kontrowersje Abstrakt  PDF
Zbyszko Melosik
 
Vol 16, No 38 (2017): Synergia rodziny i szkoły O dominacji podejścia transmisyjnego i braku transakcji - rodzice w miejskich szkołach podstawowych Abstrakt
Barbara Lulek
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji Abstrakt  PDF
Gabriela Wronowska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczy nauczyciel jako skuteczny wychowawca Abstrakt  PDF
Jan Czechowski
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Artur Wolanin
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Ocena możliwości implementacji MOOCs Abstrakt  PDF
Edyta Abramek, Małgorzata Pańkowska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Zaangażowani absolwenci: Networking na rzecz postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Radosław Rybkowski
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Praktyczne aspekty kształcenia przedsiębiorczości w szkole wyższej Abstrakt  PDF
Janusz Dworak
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Edukacja spersonalizowana a rozwijanie potrzebnych współcześnie kompetencji społecznych wśród studentów uczelni wyższych Abstrakt  PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki Abstrakt  PDF
Krzysztof Safin
 
Vol 14, No 31 (2015): Niepokoje edukacyjne Wybrane obszary edukacji w chaosie ciągłej zmiany w percepcji nauczyciela akademickiego Abstrakt  PDF
Justyna Kusztal
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy Abstrakt  PDF
Urszula Solińska
 
Vol 3, No 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości Charakterystyka skutecznych alternatywnych programów nauczania... Abstrakt  PDF
Bob Michels
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise Abstrakt  PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów Abstrakt  PDF
Olga Drynia
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich Abstrakt  PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów Abstrakt  PDF
Teresa Myjak
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej Abstrakt  PDF
Agnieszka Faron
 
Vol 14, No 30 (2015): Praca a tożsamość Wychowanie przez pracę i do pracy we wczesnej edukacji Abstrakt  PDF
S. Maria Loyola Opiela
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako umiejętność życiowa istotna w planowaniu własnej przyszłości przez studentów Abstrakt  PDF
Anna Sladek
 
1 - 60 z 77 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.