Horyzonty


Horyzonty Wychowania

 1643-9171

eISSN 2391-9485

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

 

"Horyzonty Wychowania" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

 • filozofia
 • pedagogika
 • historia
 • socjologia
 • prawo
 • psychologia
 • zarządzanie i przedsiębiorczość
 • kulturoznawstwo i językoznawstwo
 • nauki o rodzinie i sztuce
 • religia i teologia
 • nauki o komunikacji

 Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Wychowania" otrzymały
20 punktów za publikację naukową

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Horyzonty Polityki

ISSN 2082-5897

e-ISSN 2353-950X

  "Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

Horyzonty Polityki publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

 • nauka o polityce
 • historia polityki i historia myśli politycznej
 • stosunki międzynarodowe
 • europeistyka
 • polityka publiczna
 • polityka gospodarcza
 • socjologia i psychologia polityki
 • filozofia polityki
 • prawo i administracja

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Polityki" otrzymały 20 punktów za publikację naukową

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).=====================================================

UWAGA!

Wydłużamy termin zgłaszania udziału w Konferencji naukowej "Władza i natura człowieka na przestrzeni dziejów" do 11 listopada 2019.

Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Redakcja czasopisma naukowego "Horyzonty Polityki" mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Władza i natura człowieka na przestrzeni dziejów" z okazji jubileuszu 10-lecia "Horyzontów Polityki". Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

 https://www.ignatianum.edu.pl/wladza-i-natura-czlowieka-na-przestrzeni-dziejow/2265

Zapraszamy do rejestracji:

https://forms.gle/BCSKS1EyDmfT9F7RA

=====================================================Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj