Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 34: Władza i rozum – władza polityczna w świetle idei oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej

2019-10-31

 

Nie ulega wątpliwości, że u podstaw współczesnego porządku społeczno-politycznego leżą w ogromnej mierze antropologiczno-polityczne idee doby oświecenia i wieńczącej jej Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej w Francji. Racjonalizm, sekularyzacja, prawa człowieka należą do fundamentalnych podstaw ideowych większości nurtów politycznych XIX stulecia. Analiza oświeceniowej antropologii i koncepcji politycznych stanowi conditio sine qua non zrozumienia intelektualnych podstaw współczesnej cywilizacji europejskiej. W kolejnym tomie Horyzontów Polityki proponujemy pochylenie się nad tymi zagadnieniami.

 

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP