Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 36: "Społeczeństwa postpandemiczne"

2020-04-28

Pojawienie się pandemii koronawirusa Covid-19 i jej ogólnoświatowego zasięgu, ze skutkami śmiertelnymi, zmusza do poważnej refleksji nad tym, co nas czeka jutro, za miesiąc, rok i w najbliższych latach. Jednak nim spróbujemy wysnuć jakiekolwiek prognozy, warto skorzystać z mądrości historii, wszak historia mater studiorum est. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić do historycznej analizy pandemii, które w ostatnich wiekach dziesiątkowały społeczeństwa, a szczególnie czasowo nam najbliższej „grypy hiszpanki”.

Pytanie, które chcemy postawić dotyczy kondycji społeczeństw postpandemicznych, czyli jakie były konsekwencje moralne, społeczne, ekonomiczne, polityczne etc. owych nieszczęść. Jakie modele społeczeństw zrodziły pandemie? Czy te tragedie inspirowały ludzi do poszukiwania i tworzenia „lepszego” świata, czy też wzmacniały „barbarzyńskie” tendencje?

Przekonani jesteśmy, że taka refleksja pozwoli na mądrzejsze spożytkowanie obecnych doświadczeń.

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP