Akademia Ignatianum w Krakowie: Czasopisma


Horyzonty Wychowania

 1643-9171

eISSN 2391-9485

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

 

"Horyzonty Wychowania" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca

Dziedzina nauk społecznych/pedagogika

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)

 1. Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach

 2. Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości

 3. Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne

 4. Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne

 5. Dziedzina nauk społecznych/psychologia

 6. Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia

 7. Dziedzina nauk humanistycznych/językoznawstwo

 8. Dziedzina nauk humanistycznych/nauki o kulturze i religii

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Wychowania" otrzymały
20 punktów za publikację naukową

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Horyzonty Polityki

ISSN 2082-5897

e-ISSN 2353-950X

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca

Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)

 1. Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia

 2. Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse

 3. Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach

 4. Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości

 5. Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne

 6. Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne

 7. Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Polityki" otrzymały 20 punktów za publikację naukową

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).
Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj