horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 30: Namysł nad władzą polityczną

Redakcja "Horyzontów Polityki" inicjuje projekt badawczy, którego celem jest analiza zagadnienia pochodzenia władzy politycznej z perspektywy refleksji filozoficznej i naukowej. Problematyka ta wydaje się fundamentalna zarówno z punktu widzenia nauk społecznych, politycznych, jak i szeroko   rozumianych nauk humanistycznych. Celem pierwszego planowanego numeru "Horyzontów   Polityki" jest krytyczny namysł nad sposobami rozumienia władzy politycznej, jak i nad możliwymi metodami badawczymi owego zjawiska. Chodzi o możliwe najszersze ujęcie zagadnienia, dokonane z perspektywy filozoficznej, politologicznej, socjologicznej etc., uwzględniające główne paradygmaty badań nad zjawiskiem władzy, takie jak podejście instytucjonalistyczne, behawioralistyczne, funkcjonalistyczne czy normatywne.