horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 33: Władza polityczna w Starym i Nowym Testamencie – teokracja

Celem niniejszego tomu jest analiza starotestamentowych tradycji ujęcia zagadnienia władzy politycznej oraz nowości, którą przyniósł Jezus Chrystus poprzez nowe człowieczeństwo, a przez to nowych perspektyw w relacjach międzyludzkich, w tym również życia społeczno–politycznego.