horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 37: Polityczno-społeczna spuścizna Rewolucji Francuskiej w refleksji XIX stulecia

Dziewiętnasty wiek to czas formowania się wielu nowych idei i ruchów politycznych w Europie. Znaczący wpływ na ich krystalizowanie się miały wydarzenia przełomu wieków, jak i dynamiczny rozwój gospodarczy. Rozwój liberalizmu, socjalizmu, socjaldemokracji i komunizmu, anarchizmu, konserwatyzmu i katolickiej nauki społecznej, idei pozytywistycznych a także ruchów narodowowyzwoleńczych będzie miał ogromny wpływ na kształtowanie się ładu społeczno-politycznego nie tylko Europy, ale i całego świata. Redakcja Horyzontów Polityki proponuje w najnowszym tomie podjęcie analizy XIX-wiecznej refleksji politycznej.