horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 38: "Zimna wojna”. Refleksja polityczna w okresie 1945–1990

Zakończenie II Wojny Światowej przynosi światu nową formę wojny, wynikającą z podziału globu na dwa antagonistyczne bloki państw. Okres „zimnej wojny” to czas bezustannej rywalizacji między dwoma supermocarstwami, rywalizacji, która toczy się na wielu polach – politycznym, ekonomicznym, militarnym, naukowym, filozoficznym, ideowym, kulturowym. Zderzenie tych dwóch zasadniczych paradygmatów postrzegania człowieka i władzy politycznej generuje pogłębianie refleksji nad takimi między innymi zagadnieniami jak wolność jednostki, prawa człowieka, legitymizacja władzy politycznej. Najnowszy tom Horyzontów Polityki zamierzamy właśnie poświęcić refleksji politycznej okresu „zimnej wojny”.